Caligen Europe

Wat doet Caligen Europe?

Caligen Europe is een schuimproducent en al sinds 1965 toonaangevend in de ontwikkeling van nieuwe typen schuim. Al hun schuimen worden geproduceerd op basis van strenge specificaties met behulp van de beste grondstoffen van gerenommeerde leveranciers. Als een Nederlands bedrijf voldoen ze uiteraard aan alle Europese milieueisen.

Sinds 1979 maakt Caligen onderdeel uit van de Vita Group – marktleider in de productie van een breed scala aan schuimen. Caligen levert producten aan verschillende markten – automotive, comfort, industry, consumer, medical, etc.

Wat is de uitdaging?

Vanwege de enorme variatie in vraag en aanbod worden orders handmatig via een PDF gemailed richting Caligen. Vervolgens worden deze door de productie-afdeling ingevoerd in iScala – hun ERP systeem. Vanuit iScala wil Caligen automatisch een bevestiging terug kunnen sturen richting haar klanten wanneer de order wordt verzonden. Dit gaat middels een zogenaamd Despatch Advice (DESADV). Omdat haar klanten in uiteenlopende industrieën werkzaam zijn en verschillende ERP-systemen gebruiken is hier een stuk dataconversie voor nodig.

Hiervoor kwamen ze bij ons terecht. Wij moesten ervoor gaan zorgen dat de berichten vanuit iScala worden getransformeerd naar een formaat dat verwerkt kan worden door de ERP-systemen van Caligen’s klanten.

Wat is de oplossing?

We zijn gestart met het inventariseren van alle benodigde informatiestromen tussen Caligen en haar klanten. In deze fase is gekeken in hoeverre de betrokken systemen toegankelijk zijn om mee te koppelen. In dit project hebben we gewerkt met de berichtvormen XML, EDIFACT en VDA en de communicatieprotocollen FTP en OFTP2.

Onderstaande afbeelding is een vereenvoudigde weergave van de verschillende informatiestromen. Centraal staat onze “Enterprise Service Bus”: het Niklas Integratie Platform.

 

Caligen informatiestromen

Fig. 1 Informatiestromen

 

Alle input vanuit iScala komt binnen in één FTP map. Hier wordt middels partner identifiers gekeken voor welke klant de specifieke input is bedoeld. Vervolgens gaat de input door een partner specifieke mapping en wordt deze getransformeerd tot output die voldoet aan het formaat dat wordt gevraagd door het ERP-systeem van de klant.

Mappings

Toen er een duidelijk beeld was van alle benodigde koppelingen is het ontwikkelproces begonnen. In deze fase worden mappings gemaakt die een inkomend bericht of bestand lezen en deze transformeren naar een gewenst output formaat. In dit proces vindt ook een gedeelte dataverrijking plaats.

Omdat veel klanten van Caligen werkzaam zijn in de automotive industrie hebben we in dit project gewerkt met het OFTP2 protocol. Het OFTP werd in 1986 gecreëerd door de Organisation for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe (ODETTE) voor de elektronische gegevensuitwisseling (EDI) binnen de Europese automotive industrie. De laatste versie van het protocol is OFTP2. De verbeteringen in deze versie zijn vooral bedoeld voor de beveiligde uitwisseling van data over het publieke internet.
OFTP2 communicatieprotocol

Implementatie

Na het afronden van de mappings zijn we in afstemming met Caligen begonnen met het opzetten van de informatiestromen op ons platform. Het project wordt stapsgewijs per klant uitgerold. Voordat dit gebeurt worden de koppelingen uitvoerig getest en de verzonden berichten worden gevalideerd. Op dit moment staan de eerste twee koppelingen live.

Hoe nu verder?

Steeds meer bedrijven eisen van hun klanten dat ze met EDI werken. Dit geldt ook voor Caligen. Het feit dat ze nu EDI gebruiken zorgt voor een verbeterde concurrentiepositie en maakt het interessanter voor bedrijven om met hen te gaan samenwerken.

De stap naar EDI betekent dat veel handelingen die voorheen handmatig werden uitgevoerd nu automatisch plaatsvinden. Hierdoor wordt een hogere mate van efficiëntie behaald en worden er minder fouten gemaakt. Daarnaast is de basis gelegd voor het toevoegen van nieuwe informatiestromen in de toekomst.

Ben je net als Caligen op zoek naar een partner die jouw systemen koppelt met je handelspartners? Neem dan contact met ons op via onderstaande button of bel ons direct op 023 565 6060. We vertellen je graag wat er mogelijk is en hoe wij je succesvol koppelen met al je handelspartners.