Container Centralen houdt grip op informatiestromen

Container Centralen (CC) is de beheerder van de CC Pool, het grootste pool-systeem voor Reusable Transport Items (RTI’s) in de Europese branche voor bloemen en potplanten. Pooling is het gedeelde gebruik van gestandaardiseerde ladingdragers met andere bedrijven. Het geavanceerde supply chain-managementconcept dat ten grondslag ligt aan de CC Pool voor de sierteeltsector wordt steeds vaker gebruikt in andere branches en marktsectoren. Het gaat hier onder andere om supermarkten, voedsel- en drankenwinkels, doe-het-zelf zaken en nog veel meer.

Bewegingsinformatie

Om grip te houden op waar de RTI’s zich bevinden en ervoor te zorgen dat ze op de juiste plek terechtkomen, is informatie uitwisseling nodig. Handelspartners binnen het Pooling netwerk sturen EDI berichten met onder andere informatie over de huidige locatie. Container Centralen ontvangt tot wel 5.000 berichten per dag. Al deze binnenkomende berichten moeten getransformeerd worden naar het XML formaat. Dit is namelijk de berichtenstandaard waarin Loglink, het ERP systeem van CC, informatie verwerkt.

Veel bewegingen van de RTI’s zijn niet zichtbaar voor CC. Hoewel inzicht in deze informatie wenselijk is, streeft CC er momenteel niet naar om alle bewegingen te monitoren. CC kiest hierin een gulden middenweg: Het monitoren van de RTI’s zonder dat hun klanten elke bewegingsinformatie aan hen door hoeft te geven.

Container Centralen zocht een nieuwe EDI partner waarbij de kosten beter beheersbaar zijn. Daarnaast was ook de behoefte om meer in controle te zijn en zelf via een portal bewerkingen uit te voeren, waardoor snel schakelen mogelijk is. Op basis van de behoefte van Container Centralen groeit het integratieplatform naar wens met het bedrijf mee.

Berichtformaten

Om de bewegingsinformatie door te geven aan CC, maken klanten gebruik van een aantal berichtformaten. Dit kunnen zowel algemene als klantspecifieke standaarden zijn:

EDIFACT HANMOV D96A
Lindt CSV FLAT (klantspecifiek)
Metro CSV FLAT (klantspecifiek)
Excel

Dit aantal standaarden zal verder groeien naar een stuk of 15. Het betreft een eenzijdige berichtenstroom: berichten komen binnen via het integratieplatform ‘Niklas’. Niklas controleert en past -indien nodig- verrijking van de berichtdata vanuit de database toe voordat deze verder wordt doorgezet. Via een portal kan CC zelf waardes in de database toevoegen en bewerken.

 

Portal

Copernicus ontwikkelde ook de web portal als onderdeel van de oplossing. De portal geeft Container Centralen meer grip en de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. In de portal geeft CC aan welke -door een klant opgegeven- waarde correspondeert met welk nummer dat CC zelf aan een item toekent. Hierdoor beschikt Container Centralen over een stuk eigen beheer zodat zij snel zelf kleine mutaties uitvoeren en een goede kostenbeheersing realiseren.