DESADV

EDI DESADV BerichtEen DESADV is een elektronisch bericht dat beschouwd kan worden als de digitale versie van een pakbon in de elektronische gegevensuitwisseling (EDI) tussen een leverancier en haar afnemers of de betrokken logistieke dienstverlener.

Inhoud van een DESADV bericht


Een DESADV beschrijft de inhoud van een levering op artikelniveau, waaronder de EAN code. Daarnaast worden in detail de transportgegevens beschreven zoals datum van verzenden, gepland tijdstip van ontvangst en welke transporteur de goederen daadwerkelijk gaat vervoeren.

Voordelen van een DESADV


De voordelen van een DESADV liggen voornamelijk bij de afnemer, de ontvanger van de goederen. Deze kan namelijk op voorhand al controleren of de levering compleet is. Daarnaast kan de ontvanger zijn logistieke operatie inplannen op ontvangst van de goederen. Denk hierbij aan het inplannen van een loading dock, heftrucks en personeel.

Voorbeeld bericht


UNA:+.? ‘
UNB+UNOC:3+8718464200000:14+8712423000000:14+160114:1610+1955+++++CONCESS’
UNH+1+DESADV:D:96A:UN:EAN005′
BGM+351+7322509+9′
DTM+137:20160114:102′
DTM+11:20160114:102′
RFF+VN:7322509′
NAD+SU+8718464200001::9′
NAD+BY+8712423000002::9′
NAD+DP+8712423000002::9′
NAD+UC+8712423000002::9′
CPS+1′
LIN+410++8718464692878:EN’
QTY+12:2:PCE’
LIN+411++8718464725248:EN’
QTY+12:1:PCE’
LIN+412++8718464772907:EN’
QTY+12:1:PCE’
LIN+413++8718464773096:EN’
QTY+12:1:PCE’
LIN+414++8718464784344:EN’
etc
etc
etc
QTY+12:1:PCE’
CNT+2:71′
CNT+1:93′
UNT+155+1′
UNZ+1+1955′