Begrippenlijst

 

Wat betekent die ene term nu ook alweer? Wat is het eigenlijk? Hoe gebruik ik het ook alweer? In onderstaande begrippenlijst hebben we de meest voorkomende termen op onze website en gerelateerd aan onze technieken uitgelegd. Onze begrippenlijst wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wil je iets weten dat er niet in staat? Of juist meer over een onderwerp dat er wel in staat, neem dan vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Voordelen Copernicus

  • Jarenlange ervaring met integreren
  • Flexibele en schaalbare oplossingen
  • Vriendelijke en heldere communicatie
  • Ervaring met verschillende branches

Neem contact op

A2A
Application to Application

ANSI
American National Standards Institute, zie ook X12

APERAK
Application Error and Acknowledgement, een type EDIFACT bericht

API
Application Programming Interface

AS2
Specificatie die beschrijft hoe data veilig over het internet te transporteren

CEFACT
United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

CMS
Content Management System, voor bouwen en onderhoud van een website

CONTRL
Functional acknowledgment, type EDIFACT bericht

CRM
Customer Relationship Management. Klantrelatiebeheer-of verkoopbeheersysteem

DESADV
DESpatch ADVice. De elektronische variant van de papieren pakbon, een type EDIFACT Bericht

EAI
Enterprise Application Integration. Technologie om bedrijfsapplicaties te laten samenwerken

EAN
Europees Artikel Nummer. De cijferreeks die onder de streepjescode op een product staat, zie ook GTIN of SKU

EDI
Electronic Data Interchange. Term voor het elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten

EDIFACT
Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Een internationale standaard voor elektronisch gegevensuitwisseling

ERP
Enterprise Resource Planning, computerprogramma binnen organisaties ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf

FTP
File Transfer Protocol. Protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt

GTIN
Global Trade Item Number. Identificatiecode voor handelsartikelen, standaard voor wereldwijde barcodes en productnummering. Zie ook EAN of SKU

HL7
Internationale standaard voor elektronische uitwisseling van medische, financiële en administratieve gegevens tussen zorginformatiesystemen

HTTP
Hypertext Transfer Protocol. Protocol voor de communicatie tussen een webclient en een webserver

HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure. Een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel het veilig uitwisselen van gegevens

IFCSUM
Forwarding and Consolidation Summary Message, type edifact bericht

IFTMAN
Arrival Notice Message, type EDIFACT bericht

IFTMIN
Transport Instruction, type EDIFACT bericht

IMAP
Internet Message Access Protocol. Protocol voor het synchroniseren van e-mail

INVRPT
Inventory Report Message, type EDIFACT Bericht

ISO
Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Stelt normen (document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode) vast

JAVA
Java is een objectgeoriënteerde, platformonafhankelijk, die qua syntaxis grotendeels gebaseerd is op de programmeertaal C++

JMS
Java Message Service. Een Java API (onderdeel van) J2EE, een abstractie van een messaging systeem voor het maken van messaging middleware

JSON
JavaScript Object Notation. Gestandaardiseerd gegevensformaat dat gebruik maakt van leesbare tekst in de vorm van data-objecten

MDN
Mozilla Developer Network. Leerplatform voor Webtechnologieën en de software die het internet mogelijk maakt

ODETTE
Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe. Organisatie die de belangen van de Europese automobielindustrie behartigt

ORDERS
Purchase Order Response Message, type EDIFACT bericht

ORDRSP
Order Response, type EDIFACT bericht

POP3
Post Office Protocol, protocol voor het ophalen van e-mail van een mailserver

REST
Representational State Transfer. Software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen als het wereldwijde web

SFTP
SSH File Transfer Protocol, internetprotocol dat een beveiligde bestandsoverdracht tussen verschillende computers mogelijk maakt

SKU
Stock Keeping Unit. Term om unieke producten in een productassortiment aan te duiden, zie ook EAN of GTIN

SMTPS
Methode om SMTP te beveiligen met transportlaagbeveiliging door middel van authenticatie met gegevensintegriteit en vertrouwelijkheid

SOAP
SOAP is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten

SSCC
Serial Shipping Container Code. Gestandaardiseerde internationale verzendcode die toeleveranciers als barcode kunnen aanbrengen op logistieke eenheden

Syntax
De grammatica van een programmeertaal of de regels om de code op te stellen voor een programmeertaal

TCP
Transmission Control Protocol. Verbindingsgeoriënteerd protocol dat veel wordt gebruikt voor gegevensoverdracht over netwerkverbindingen op het internet en computernetwerken

TMS
Transport Management Systeem. Softwaresysteem dat inkoop van transportdiensten, het berekenen van de optimale routes en registratie en uitvoering van transportplannen ondersteunt

VDA
Verband Der Automobilindustrie. Associatie van Duitse autofabrikanten en hun leveranciers

WMS
Warehouse Management Systeem. Beheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom in de juiste planningvolgorde en beheert de goederenstromen

X12
Berichtenstandaard voor EDI van het American National Standards Institute (ANSI)

XML
Standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee gegevens kunnen worden weergeven als platte tekst

XSLT
Extensible Stylesheet Language Transformations. Standaard voor omzetten van informatie in een XML-document naar een ander formaat als XHTML, WML en PDF

Copernicus Kennisbank CTA Foto6 NL