R.M.I. Global Logistic Services

 

R.M.I. Global Logistic Services houdt zich bezig met het exploiteren van tankcontainers met chemicaliën- of voedsellading over weg, spoor en zee. Het bedrijf werd in 1997 opgericht en exploiteert momenteel 1000 tankcontainers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wereldwijd netwerk van agenten en kantoren.

Copernicus specialist in Managed EDI en AS2

Copernicus specialist in Managed EDI en AS2

Portaal vult inkomende bericht aan met correcte stamgegevens

Binnen R.M.I. wordt gebruik gemaakt van coderingen voor onder meer locaties, afnemers en productgegevens. Dit zijn interne codes die nodig zijn voor het correct afhandelen van de berichten. Deze cruciale informatie ontbreekt op de via EDI binnengekomen berichten van handelspartners, waardoor de afhandeling ervan vertraging op liep.
Het portaal dat Copernicus voor R.M.I. heeft gemaakt functioneert als filter en vangt de inkomende EDI-berichten op en vult ze aan met deze essentiële stamgegevens (interne codering).

Gecompleteerde berichten verhogen kwaliteit van gegevens

De portal checkt al de binnengekomen berichten en koppelt de gegevens in het bericht aan de juiste codes. Het portaal zorgt ervoor dat alle inkomende berichten worden gecompleteerd en aangevuld. Op het moment dat de berichten door R.M.I. in behandeling worden genomen zijn deze dus volledig en kunnen daardoor direct en snel worden behandeld. Het R.M.I.-portaal is niet voor klanten maar wordt intern gebruikt om de kwaliteit van de gegevens te verhogen.

Copernicus Klantverhalen CTA Foto ALG3 NL