Wat is een web service?

Een breed begrip, maar u heeft de term vast vaak voorbij zien komen in de IT wereld; een web service. Maar wat is dat dan? Een web service kan gezien worden als een interface welke communiceert via XML bestanden waarbij geen menselijke tussenkomst nodig is. XML staat voor Extensible Markup Language. XML is weer de basis voor de WSDL: de Web Services Description Language. Een web service is ook wel een dienst waarmee u bepaalde operaties binnen uw applicatie van buitenaf benaderbaar maakt. Dit kunt u aflezen in de WDSL. De communicatie daarvan loopt over HTTP(s).

Een website kan bijvoorbeeld de volgende URL hebben: http://xml.jouwdomein.nl/ hieruit kan een XML pagina uitlezen welke gebruikt wordt voor het ontwikkelen van een applicatie. Om een echt beeld te krijgen van zo een XML pagina kunt u hier klikken.

wat-is-een-webservice

Webcommunicatie


Web services bieden een mogelijke oplossing voor het communicatieprobleem tussen systemen. Het zijn de middelen waarmee apparaten en applicaties communiceren via het wereldwijde web.

Als twee systemen, via het web, met elkaar moeten communiceren gebeurt dit vaak via een web service. Het zijn API’s op afstand. Dit is een afkorting voor application programming interface. Dit is een ingang tot het systeem voor andere systemen, oftewel een soort koppeling. De ‘’twee werelden’’ moeten elkaar begrijpen en daarvoor moet er een overeenkomst zijn tussen het format en de structuur.

De taal van de web services


Een gemeenschappelijke structuur voor WDSL informatie (de webtaal) is het protocol SOAP. Deze term is een afkorting van Simple Object Access Protocol, een computerprotocol van regels en afspraken waardoor computers snel communiceren met elkaar. Een andere veel gebruikte web service taal is XML-RPC. Dit protocol maakt gebruik van XML, maar heeft een eenvoudigere structuur als die van SOAP. Een derde veel gebruikte taal is HTTP-RPC. Dit protocol ondersteunt een aantal eenvoudige formaten voor invoer en uitvoer via HTTP GET of POST requests, en kan gebruikt worden waar ondersteuning voor SOAP of XML-RPC ontbreekt.

In werkelijkheid wordt vandaag de dag vooral de combinatie WSDL – SOAP gebruikt. Ook wordt vaak gebruikt gemaakt van RESTfull services. Deze techniek hangt ook aan de verschillende HTTP methodes zoals GET, POST, PUT en DELETE.

Waarom een web service gebruiken?


Er zijn meerdere voordelen verbonden aan web services. Een van de belangrijkste daarvan zijn:

  • Eenvoudig te maken en gebruiken door ontwikkelaars
  • Alle grote spelers (IBM, SAP & Microsoft) ondersteunen het
  • Ze werken volgens een standaard protocol

Veel standaard software is vaak via een web service benaderbaar.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan Outlook en Microsoft Dynamics. Dat maakt het koppelen een stuk eenvoudiger en eenduidiger.

AMP


Voor AMP bouwden wij een interessante oplossing gebaseerd op web services. Lees hier de business case.