EAI – Enterprise Application Integration

Application IntegrationEnterprise Application Integration, afgekort EAI, is een technologie die op geautomatiseerde wijze elektronische uitwisseling van informatie regelt tussen verschillende computersystemen en applicaties, ongeacht de gebruikte dataformaten en protocollen.

De meeste organisaties gebruiken veel verschillende applicaties en databases in hun dagelijkse operatie. Dit kunnen standaard applicaties zijn, maar ook maatwerk applicaties, legacy of cloud gebaseerde diensten. Deze applicaties draaien vaak op verschillende operating systems, zijn soms in eigen beheer en soms in beheer van een dienstverlener. Om nog wat complexiteit toe te voegen dienen ook de systemen van handelspartners in de dagelijkse operatie betrokken te worden.

De grote uitdaging is nu: Hoe worden al deze systemen en applicaties aan elkaar gelijmd, zonder dat gegevens dubbel worden opgeslagen en op een manier dat de informatiestromen goed beheersbaar zijn, flexibel en schaalbaar?


Effectieve middleware

De oplossing hiervoor is gebruik te maken van een softwarelaag tussen de verschillende systemen en applicaties. Deze ‘middleware’ regelt en coördineert zelfstandig de automatisch uitwisseling van gegevens, zonder dat de betrokken besturingssystemen en applicaties iets van elkaar hoeven te weten.

Om deze processen zo soepel en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, ontwikkelde Copernicus het Niklas Integration Platform.


Wat is Niklas?

Niklas is een integratieplatform, ook wel Enterprise Service Bus genoemd, dat gebruikt wordt voor het ontwerpen en implementeren van communicatie tussen verschillende applicaties en systemen. De kernfunctionaliteit van Niklas is het ontvangen, kwalificeren, transformeren en routeren van elektronische berichten met de verschillende applicaties, databases en handelspartners. Met het transformatieproces wordt bedoeld het proces waarbij een inkomend bericht ‘gemapt’ wordt naar een structuur dat geschikt is voor verwerking in het doel-systeem. Tijdens het transformatieproces worden de eigen “business rules” toegepast en kan data-verrijking plaatsvinden. Naast het verwerken van de berichten verzorgt Niklas ook de monitoring van het berichtenverkeer, het afhandelen van uitzonderingen en fouten, en het vergaren van managementinformatie.

» Lees meer over Niklas

Schaalbaarheid

Niklas niet alleen geschikt voor organisaties met een beperkt budget zoals start-ups, webwinkels en MKB, maar ook voor organisaties die zware eisen stellen aan een integratieplatform en behoefte hebben aan schaalbaarheid, performantie en hoge beschikbaarheid.


Wat zijn de voordelen van Enterprise Application Integration (EAI)?

Met het toepassen van applicatie integratie kunnen de onderstaande voordelen worden behaald:

  • Informatie stroomt naadloos tussen de verschillende applicaties en systemen
  • Duplicatie van gegevens wordt voorkomen
  • De interoperabiliteit tussen uw applicaties en systemen wordt bevorderd
  • Processen die betrekking hebben op meerdere applicaties worden gestroomlijnd
  • Nieuwe systemen kunnen en eenvoudig en snel worden aangesloten
  • Er wordt een ‘single point of access’ naar uw bedrijfsinformatie gecreëerd
  • Applicatie Integratie ondersteunt uw ‘best of breed’ benadering

 

Meer informatie ontvangen