Solution Support

Solution Support is gericht op organisaties die verzekerd willen zijn van adequate support op hun middleware omgeving.  Dit betekent dat wij niet alleen ondersteuning leveren op middleware software, maar ook op hetgeen hierop gebouwd is, de zogenaamde integraties. Om adequate support te kunnen garanderen zorgen wij ervoor dat we bekend raken èn blijven met alle oplossingen die op het platform draaien.


Support window

De support die wij bieden varieert van on-call support tot dagelijks beheer en van kantoortijden support tot 7/24.  Voor level-1  verstoringen hanteren wij altijd een responstijd van 30 minuten. Dit houdt in dat wij binnen dertig minuten bezig zijn met het oplossen van de verstoring of een gepaste work-around aan het maken zijn.


Reactieve support

Binnen het afgesproken support window staan wij voor je klaar om ondersteuning te verlenen wanneer het gaat om middleware gerelateerde zaken. Deze vorm van support wordt vaak gebruikt door organisaties die eenvoudige beheertaken zelf willen uitvoeren maar willen kunnen terugvallen op de kennis en ervaring van Copernicus.


Proactieve support

Dit betekent dat er ‘s ochtends en ‘s middags verschillende  controles op het systeem worden uitgevoerd. Eventuele problemen kunnen op deze manier vroegtijdig ontdekt worden zodat escalatie van het probleem wordt voorkomen. In deze vorm van support maken wij veelal gebruik van geautomatiseerde monitoring en alarmering.


De voordelen van onze Solution Support

Solution Support

  • Duidelijke Service Level Agreements
  • Gegarandeerde beschikbaarheid en responstijden
  • Adequate kennis van jullie omgeving
  • Service window afgestemd op jullie wensen
  • Beschikbaar voor zowel voor 1st line als 2nd line support
  • Support vanuit Nederland, wel zo prettig qua communicatie