EDIFACT

EDI en EDIFACT worden vaak als synoniem voor elkaar gebruikt. Dit is echter geheel onterecht want de term EDI staat voor Electronic Data Interchange en is een manier van werken die organisaties kunnen toepassen voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens met andere organisaties. EDIFACT daarentegen, is het formaat waarin die gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Wat is EDIFACT?


United Nations - EdifactEDIFACT staat voor Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport. Dit berichtenformaat is ontwikkeld door de United Nations met als doel een internationale standaard te bieden die organisaties kunnen gebruiken voor het uitwisselen van ‘documenten’ middels elektronische berichten. De EDIFACT standaard  bestaat uit een grote set van berichtbeschrijvingen. Elk van deze berichtbeschrijvingen ondersteund een bepaald bedrijfsproces, bijvoorbeeld een catalogus, een order of een factuur. In totaal zijn er meer dan 200 berichten beschreven. EDIFACT beschrijft dus alleen de berichtstructuren en niet de datacommunicatie.

De EDIFACT standaard voorziet in:

  • Een set van syntax regels om gegevens te structureren
  • Standaard berichten die gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen verschillende industrieën en verschillende landen
  • Een uitgebreide set van codelijsten

EDIFACT berichten


Voorbeeld EDIFACT bericht


UNB+UNOB:1+PARTNERID:ZZZ+0038977332:1:MFGB+001230:0000+00000000000001++INVOIC++++1’UNH+0001+INVOIC:S:93A:UN’BGM+380+INVOICE-NBR+9′
DTM+137:20000101:102’RFF+ON:CUST_ORDER_NO’NAD+RE+ ::92++MANUFACTURER NAME’RFF+VA:DE12931720 6′
CTA+AR+:JANE DOE’COM+00 49 89 555-2543:TE’NAD+ST+ ::92++TEST123 CORP.’
NAD+BY+::92++ABCDEMOCORP.’CUX+2:USD:4’ALC+C++6++ABG’PCD+1:2.5’MOA+204:200.00’LIN+1++240152:BP’QTY+47:3.00:EA’PRI+AAA:1310.00:CT’
LIN+2++54372:BP’QTY+47:2.00:EA’PRI+AAA:580.95:CT’UNS+S ‘MOA+77:5091.90:USD’TAX+7+VAT+++:::15+S’MOA+176:248.28:USD’UNT+25+0001’UNZ+1+00000000000001’