Wat is ODETTE

OdetteODETTE staat voor “Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe” en is een organisatie die de belangen van de Europese automobielindustrie behartigt. ODETTE is het equivalent van de Automotive Industry Action Group (AIAG) die in Noord Amerika actief is.

De organisatie ontwikkelt tools en stelt aanbevelingen op die de goederenstromen en elektronische gegevensuitwisseling door de gehele waardeketen verbetert. ODETTE is verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van communicatie standaarden zoals OFTP en OFTP2.0 en voor het opstellen van EDI standaarden voor de automotive industrie. De organisatie heeft een verscheidenheid aan bericht types gedefinieerd die zijn gebaseerd op de EDIFACT D.96A standaard. Deze berichten zijn een subset van de Edifact standaard en sluiten exact aan bij de wensen en eisen van de automotive industrie.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de Odette berichten en op welke Edifact berichten deze zijn gebaseerd.

Odette EDI berichten

ODETTE MESSAGE
BESCHRIJVING
EDIFACT MESSAGE

AVIEXP
Dispatch Advice

CALDEL
Just In Time DELIVERY
DELJIT

CONSUM
Consignment Consolidation
IFCSUM

DELINS
Delivery Instrucstions
DELFOR

EXHAND
Exception Delivery Schedule
DELFOR

FORDIS
Ready for Dispatch
DESADV

INVOIC
Invoice
INVOIC

KANBAN
KANBAN Delivery
DELJIT

ORDERR
Purchase Order

ORDCHG
Change to a Purchase Order
ORDCHG

PRILST
Price List
PRICAT

REMADV
Remittance Advice
REMADV

REPORD
Order Response

STATAC
Account Statement
STATAC

STOACT
Inventory Report

SYNCRO
Delivery Just In Time message
DELJIT

TRINAD
Forwarding Instructions