Wat is APERAK?

EDI APERAK BerichtEen APERAK (Application Error and Ackowledgement) bericht valt onder de EDIFACT standaard. Men gebruikt dit bericht om de ontvangst van een eerder ontvangen EDI bericht te bevestigen. Het EDI systeem genereert een APERAK bericht niet automatisch maar zal dit bericht pas genereren aan de hand van een respons van een achterliggend systeem. Dit in tegenstelling tot het CONTRL bericht die op dit type bericht lijkt en wel automatisch gegenereerd wordt.

Functionaliteit van een APERAK

  1. Het informeren van de zender van een EDI bericht dat zijn bericht is afgewezen door de applicatie van de ontvanger vanwege fouten in het bericht
  2. Het informeren van de verzender dat zijn bericht correct is verwerkt in de applicatie van de ontvanger

 

Voorbeeld

APERAK versturen

Voorbeeld versturen APERAK bericht.

 

APERAK vs CONTRL

Vaak verwart men de APERAK en het CONTRL bericht met elkaar. Er is echter een belangrijk verschil tussen deze twee EDI berichten. Het CONTRL bericht wordt namelijk automatisch door het EDI systeem gegenereerd en teruggestuurd. Bij APERAK genereert het EDI systeem dit bericht aan de hand van een response van de achterliggende applicatie. Daarbij zal het CONTRL bericht de verzender informeren of de syntax van zijn bericht correct of incorrect is, terwijl de APERAK de zender informeert of het bericht correct is verwerkt door de interne applicatie of het ERP systeem.